Còn một phòng cho thuê gần đại học Ngoại Ngữ, ĐH Kiến Trúc

Còn trống 1 phòng nên cho NỮ thuê. Phòng gần Đại Học Ngoại Ngữ,...

500,000 VND
0 1022

Tìm kiếm